Πόνος στη μέση/ Lower back pain

Standard

Όσοι υποφέρουν από πόνο στη μέση, είτε για μερικές ώρες είτε για μέρες, θα πρέπει να εκτελούν κάποια σωματική δραστηριότητα χαμηλής έντασης, όπως περπάτημα μέσα στο σπίτι ή διατάσεις.

Οι διατάσεις μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικές γα την ανακούφιση από τον πόνο στη μέση και τη διατήρηση της κινητικότητας, καθώς και για την αποτροπή περαιτέρω τραυματισμού.

Those who suffer from low back pain, either for a few hours or for days, should perform some low-intensity physical activity such as home walk or dimensions. Dimensions can be really effective for relieving back pain and To maintain mobility, and to prevent further

1.Διάταση οπίσθιων μηριαίων μυών

20170203_114509

2.Διάταση απιοειδούς μυός

 

3.Ολική διάταση πλάτης

 

 

 

 

 

4.Διάταση με στροφή σπονδυλικής στήλης.

 

 

 

Τα παιδιά δημιουργούν

Standard

«Τα παιδιά» σύμφωνα με τον Πιαζέ «κατανοούν μόνο αυτά που επινοούν τα ίδια, γι’ αυτό κάθε φορά που προσπαθούμε να τα διδάξουμε κάτι υπερβολικά γρήγορα, τα εμποδίζουμε να επανεφεύρουν τον εαυτό τους».
Και μιας και το καλοκαίρι δεν προϋποθέτει την κλασσική προσέγγιση μάθησης, ούτε ο χώρος του σχολείου οφείλει να μας θυμίζει μόνο τις καθημερινές υποχρεώσεις μας, προσφέρθηκε μέσω του camp στα παιδιά μία άλλη οπτική δημιουργικής απασχόλησης και εκτόνωσης, με στόχο την ενθύμιση της επαφής με τον ανέμελο εαυτό.
Και όπως λέει ο Roland Barthes: «Η πραγματική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία»

Δειτε ενα χορευτικό που τα ιδια έφτιαξαν

 

Partner yoga/ Γιόγκα για δύο

Standard
facebook
The word ‘yoga’ means union in Sanskrit, and this is exactly what partner yoga aims to achieve – a uniting of two people.

It is a fabulous medium for building stronger communication and intimacy in just about any kind of relationship, whether it is friendship, a family member, or your significant other. Postures and flow sequences are designed in an awesome way to create and nurture trust, strengthen communication and create a sense of laughter and light heartedness!

Partner yoga brings people together through movement, play, breath, touch and importantly, in this forum – through intimacy.

1) Enhances And Cultivates Physical And Emotional Support In Relationships

Both partners need to be fully engaged in the experience, and rely on each other for the very creation of poses, and to maintain balance, alignment and focus.

2) Creating Shared Moments

Partner yoga is not just about basing and flying, instead it is about giving and receiving. Size doesn’t matter, intention does. Let go of the idea of big people picking up small people, because it works both ways!

Think about two people moving together. Give yourself the chance to let someone receive your weight.

DSC_0799

3) Playground For Intimacy

Practicing with your loved ones can help to bring you closer. Partner yoga creates a fabulous sense of fun, and a sense of letting go and allowing you to not take yourselves and each other, and whatever problems exist around you, too seriously!

4) Improving Self-Awareness And Trust

In learning to trust another person, you deepen your ability to trust yourself. Partner Yoga practices reveal the beauty of our interdependence. We see that when we take the risk to become vulnerable in the presence of another, we are empowered to go much deeper with much less effort.
This is also true in life. We can accomplish much more, with much more joy and ease when we support each other.

5) Power Of Touch

As in a relationship, touch is also an integral part of partner yoga. Leverage and kinesthetic awareness all heighten the body’s ability to perform and make it possible to go more deeply into poses with less effort. We touch and are touched by others. We use the touch that we receive to increase our awareness of each other, and to open ourselves to greater depths in our body and our minds.

 

headstand nopi nefely

Η λέξη «γιόγκα» σημαίνει ένωση στα σανσκριτικά, και αυτό ακριβώς επιδιώκει να επιτύχει η γιόγκα για δυο – μια ένωση δύο ανθρώπων.
Είναι ένα υπέροχο μέσο για την οικοδόμηση ισχυρότερης επικοινωνίας και οικειότητας σε κάθε είδους σχέση, είτε πρόκειται για φιλία, για μέλος της οικογένειας ή για το σύντροφό σας .
Οι στάσεις και οι ακολουθίες ροής έχουν σχεδιαστεί με έναν εκπληκτικό τρόπο για να δημιουργήσουν και να εμπλουτίσουν εμπιστοσύνη, να ενισχύσουν την επικοινωνία και να δημιουργήσουν μια αίσθηση γέλιου και να εφρένουν την  καρδιά! Η  γιόγκα για δυο φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή μέσω της κίνησης, του παιχνιδιού, της αναπνοής, της αφής …πιο κοντά – μέσα από την οικειότητα.
1) Βελτιώνει και καλλιεργεί τη σωματική και συναισθηματική υποστήριξη στις σχέσεις Και οι δύο εταίροι πρέπει να εμπλακούν πλήρως στην εμπειρία και να βασιστούν ο ένας στον άλλον για την ίδια τη δημιουργία θέσεων και να διατηρήσουν την ισορροπία, την ευθυγράμμιση και την εστίαση.
2) Δημιουργεί κοινές εμπειρίες. Η γιόγκα  με παρτενέρ δεν είναι απλά ότι βασίζεται και νιώθει ο άλλος ότι  πετάει, αλλά είναι το μυστικό ότι είναι μια σεχεση δούναι λαβείν . Το μέγεθος δεν έχει σημασία, η πρόθεση μετράει.   Σκεφτείτε δύο άτομα που κινούνται μαζί. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να αφήσετε κάποιον να λάβει το βάρος σας.
3) Μέσα από το παιχνίδι μας κάνει να αποκτάμε περισσότερη οικειότητα. Η άσκηση με τους αγαπημένους σας μπορεί να σας βοηθήσει να σας φέρει πιο κοντά. Η συνεργαζόμενη γιόγκα δημιουργεί μια υπέροχη αίσθηση διασκέδασης και μια αίσθηση της αφήγησης και επιτρέποντάς σας να μην παίρνετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον, και όσα προβλήματα υπάρχουν γύρω σας, πάρα πολύ σοβαρά!
4) Βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη. Όταν μαθαίνετε να εμπιστεύεστε ένα άλλο άτομο, εμβαθύνετε την ικανότητά σας να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας. Οι πρακτικές συνεργατικής γιόγκα αποκαλύπτουν την ομορφιά της αλληλεξάρτησης μας. Βλέπουμε ότι όταν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο να γίνουμε ευάλωτοι παρουσία άλλου, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να προχωρήσουμε πολύ βαθύτερα με πολύ λιγότερες προσπάθειες. Αυτό ισχύει και στη ζωή. Μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα, με πολύ περισσότερη χαρά και ευκολία όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
5)Καλλιεργεί τη δύναμη της αφής.
Όπως σε μια σχέση έτσι και στη γιόγκα για δυο η αφή είναι επίσης αναπόσπαστο μέρος. Η   κιναισθητική ευαισθητοποίηση αυξάνουν την ικανότητα του σώματος να εκτελεί και να καθιστά δυνατή την εμβάθυνση σε θέσεις με λιγότερες προσπάθειες. Αφήνουμε και αγγίζουμε τους άλλους. Χρησιμοποιούμε την αφή που λαμβάνουμε για να αυξήσουμε την συνειδητοποίησή μας και να ανοίξουμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερα βάθη στο σώμα και το μυαλό μας.
DSC_1031-1

Πρωινά μάντρα//4 morning mantras

Standard

facebook

(what mantra is you can read here :

https://nopaki22.wordpress.com/2015/10/27/what-mantra-means-%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7-mantra/ )

Our brains are, simply put, just like a light switch.  When we’re “off”, we don’t see much… but when we’re “on” we see everything: the positivity, possibilities, potential, and perspectives. Every so often we need a tool to help us harness our “on” power for better focus and enhanced internal connection.  Mantras, in addition to meditation and conscious breathing, are ways to internalize and harness your positive consciousness… your true nature!

A mantra is a positive point of concentration that allows us to be truly present, silencing the noise in our lives and allowing us to be where we need to be.

Here are 4 mantras that will ignite internal conscious connection 

1. “I Exist.”
Repeat, “I exist” during your morning meditation to help harness your ability to identify your self-existence. As you start to chant, or silently say to yourself, “I Exist”, you are becoming present in the current moment. Practice being non-judgmental toward yourself. Try “I Exist” to restore your mind before you embark on your busy day.

2. “I am powerful.”
By chanting, “I am powerful” you are defining your ability to control any situation through your thoughts. You recognize that you are in control of your destiny and are able to see that your gifts and abilities fuel your internal power. Your absolute happiness lies in your power to choose positivity. Notice how “I am powerful” fills you, then repeat. Try “I am powerful” when you need to bring your ‘A game’… before a meeting, job interview, presentation, or an exam.

3. “I Love.”
Try repeating “I love” as your morning mantra.  Every time you exhale you will think, or even say, love. You will start to realize that the things you love pop into your head as you repeat it! Try this if you are feeling down, impatient or defensive.

4. “I am.”
You are all! You are Om. To chant “I am” is to sit and acknowledge your divinity. You, in your space, as yourself. Contained within each of us is everything, and everything is expressed through us. Let the joy of being alive fill you from your fingers to your toes. Try “I am” when you first wake up to pass harmony into your day and into the world.

images (2)

(Τι είναι Μάντρα μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο: https://nopaki22.wordpress.com/2015/10/27/what-mantra-means-%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7-mantra/ )

Ο εγκέφαλός μας, λειτουργεί, ακριβώς όπως ένας διακόπτης φωτός. Όταν είναι «κλειστός» δεν βλέπουμε πολλά … αλλά όταν είναι «ανοικτός» βλέπουμε τα πάντα: τη θετικότητα, τις δυνατότητες, και τις προοπτικές. Κάθε τόσο συχνά χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε την δύναμη «on» για καλύτερη εστίαση και ενισχυμένη εσωτερική σύνδεση.

Τα μάντρα, εκτός από τον διαλογισμό και την συνειδητή αναπνοή, είναι τρόπος για  να αξιοποιήσετε τη θετική σας συνείδηση ​​… την αληθινή σας φύση!

Εδώ είναι 4 μάντρα που θα δώσουν ώθηση στην εσωτερική συνειδητή σύνδεση σας και θα ξεκινήσετε τη μέρα σας πατώντας γερά στα πόδια σας.

1. «Υπάρχω.»

Επαναλάβετε, «Υπάρχω» κατά τη διάρκεια του πρωινού σας διαλογισμού για να βοηθήσετε να αξιοποιήσετε την ικανότητά σας να αναγνωρίσετε την αυτό-συνείδησή σας. Καθώς αρχίζετε να λέτε ή σιωπηλά από μέσα σας στον εαυτό σας, «Υπάρχω», γίνεστε παρόντες στην τρέχουσα στιγμή. Η πρακτική είναι μη κρίσιμη για τον εαυτό σας. Δοκιμάστε το «Υπάρχω» για να συγκεντρώσετε το μυαλό σας προτού ξεκινήσετε την πολυάσχολη μέρα σας.

2. «Είμαι ισχυρός.»

Πείτε σιγανά, «Είμαι ισχυρός»,και έτσι  ορίζετε την ικανότητά σας να ελέγχετε οποιαδήποτε κατάσταση μέσα από τις σκέψεις σας. Αναγνωρίζετε ότι ελέγχετε το πεπρωμένο σας και είστε σε θέση να δείτε ότι τα δώρα και οι ικανότητές σας τροφοδοτούν την εσωτερική σας δύναμη. Η απόλυτη ευτυχία σας έγκειται στη δύναμή σας να επιλέξετε θετικότητα. Παρατηρήστε πως η φράση «Είμαι ισχυρός» σας γεμίζει, και στη συνέχεια επαναλάβετε. Δοκιμάστε «Είμαι ισχυρός» όταν πρέπει να καταφέρετε  » μια πρόκληση» … πριν από μια συνάντηση, συνέντευξη εργασίας, παρουσίαση ή μια εξέταση.

3. «Αγαπώ».

Δοκιμάστε να επαναλάβετε «αγαπώ» ως πρωινό μάντρα. Κάθε φορά που εκπνέετε θα σκεφτείτε, ή ακόμα και να πείτε, τη λέξη αγάπη. Θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι τα πράγματα που αγαπάτε μπαίνουν στο κεφάλι σας καθώς τα επαναλαμβάνετε! Δοκιμάστε αυτό αν αισθάνεστε πεσμένοι, ανυπόμονοι ή αμυντικοί.

4. «Είμαι.»

Είστε ολόκληροι! Είστε Om. Να ψιθυρίσετε «είμαι» είναι σαν να κάθεστε και  αναγνωρίζετε τη θεότητα μέσα σας , όπως είστε . Περιλαμβάνεται μέσα σε κάθε έναν από εμάς είναι τα πάντα και όλα εκφράζονται μέσα από μας. Αφήστε τη χαρά του να είστε ζωντανός να σας γεμίζει από τα δάχτυλά των χεριών σας εως τα δάχτυλα των ποδιών σας. Μόλις ξυπνήσετε δοκιμάστε το » εγώ είμαι» και ξεκινήστε μια μέρα με αρμονία και περάστε τη γαλήνη σας και στους άλλους.
images (1)

Best Exercises To Help You Burn 2000 Calories A Day//Κάψτε μέχρι και 2000 θερμίδες

Standard

Wondering how to burn 2000 calories a day? Well, there is a combination of a few activities that can help you burn about 2000 calories a day! Would you like to know what these activities are? Read on!

Bicycling

The smartest way to get good cardio training this summer and maximize weight loss is by cycling. An hour of intense cycling can burn up to 850 calories.    Drink enough water to keep yourself hydrated during intervals. You can also use a stationary cycle so you can train any time in your home.

 

Rope jumping

Rope jumping is not a fun game for children anymore. In fact, it is one of the best exercises that burn excess calories within the shortest span of time. It will get you ready for the summer season and make you fit into those shorts you’ve always wanted to wear. One hour of jump rope can burn around 700 to 800 calories. However, the intensity is all that matters. Start off with ten to twenty minutes at first if you’re a beginner.

 

Swimming

This should be good news for all the water babies out there. You don’t have to sweat it out at the gym anymore. Dive into the fresh blue waters of your pool and give yourself an hour of swimming. You will burn up to 700 calories. Swimming will also help you stay in shape. It will get you ready for a hot bikini body and relax you entirely during summers.

Water Aerobic

Water Aerobics is also something you must try if sweating isn’t really your thing. It will again burn excess calories and help your body shape up. However, it cannot benefit you as much as an hour of swimming can. You can burn 200 to 400 calories by doing water  aerobic.

 

Running

.
 Running has been proven to be one of the most strenuous yet best workouts of all time. It  reduce stress  and depression and helps you feel alive. It can burn around 600 calories in an hour or even more if you add intensity to your workout. If you want to shed some pounds in a month, running is what you need to do.

 

Αναρωτιέστε πώς να κάψετε 2000 θερμίδες την ημέρα; Λοιπόν, υπάρχει ένας συνδυασμός μερικών δραστηριοτήτων που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάψετε περίπου 2000 θερμίδες την ημέρα! Θα θέλατε να μάθετε ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες;

Ποδηλασία

Ο πιο έξυπνος τρόπος για να κάνετε μια  καλή καρδιο-αναπνευστική άσκηση αυτό το καλοκαίρι και να μεγιστοποιήσετε την απώλεια βάρους είναι  το ποδήλατο. Μια ώρα έντονης ποδηλασίας μπορεί να κάψει έως 850 θερμίδες. Πίνετε αρκετό νερό για να διατηρήσετε τον εαυτό σας ενυδατωμένο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα στατικό ποδήλατο στο σπίτι σας  ώστε να μπορείτε να προπονηθείτε  οποιαδήποτε στιγμή στο σπίτι σας.

Σχοινάκι

Το σχοινάκι δεν είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για παιδιά πια. Στην πραγματικότητα, είναι μια από τις καλύτερες ασκήσεις που καίει τις αρκετές  θερμίδες στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Θα σας προετοιμάσει για την καλοκαιρινή περίοδο και θα σας κάνει να μπαίνετε σε εκείνα τα σορτς που πάντα θέλατε  να φορέσετε. Μια ώρα σχοινάκι μπορεί να κάψει περίπου 700 έως 800 θερμίδες. Ωστόσο, η ένταση είναι το μόνο που έχει σημασία. Ξεκινήστε με 10 με 20 λεπτά στην αρχή αν είστε αρχάριος.

 

Κολύμπι

Αυτό θα πρέπει να είναι καλή είδηση για  εκείνους που είναι φανατικοί   του νερού. Δεν χρειάζεται να ιδρώνετε στο γυμναστήριο πια. Βυθιστείτε στα φρέσκα γαλανά νερά της πισίνας σας και δώστε στον εαυτό σας μια ώρα κολύμβησης. Θα κάψετε έως και 700 θερμίδες. Το κολύμπι θα σας βοηθήσει επίσης να μείνετε σε φόρμα. Θα  προετοιμάσει το  σώμα σας για  μπικίνι και θα σας χαλαρώσει εντελώς κατά τη διάρκεια του  καλοκαιριού.

Αερόμπικ στο νερό

Το αερόμπικ στο νερό  είναι επίσης κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε εάν δε σας αρέσει να ιδρώνετε. Θα κάψει και πάλι πολλές  θερμίδες και θα βοηθήσει το σώμα σας να  καλλίγραμμο. Ωστόσο, δεν μπορεί να σας ωφελήσει όσο μια ώρα κολύμβησης. Μπορείτε να κάψετε 200 με 400 θερμίδες κάνοντας το.

Τρέξιμο

Το τρέξιμο έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα πιο επίπονα αλλά και από  τις καλύτερες προπονήσεις  όλων των εποχών. Μειώνει το στρες και την κατάθλιψη και σας βοηθά να αισθάνεστε ζωντανοί. Μπορεί να κάψει περίπου 600 θερμίδες σε μια ώρα ή ακόμη περισσότερο εάν προσθέσετε ένταση στην προπόνηση σας.